Kanal Norrköping
Repslagaregatan 5
602 25 Norrköping 
info@kanalnorrkoping.se

top
Aktuellt
Kanal Norrköping

Organisations nr : 825003- 8299
Postgiro nummer; 24 91 62-9

Öppna Kanalen slutar sina sändningar i kabelnätet.

Fr.om 1/7 -17 så upphör Öppna Kanalen i Norrköping med sina sändningar i kabelnätet.
Förhoppningsvis kommer vi igång igen till hösten.


bottom